PROJEKTOVÁ PŘÍPRAVA

  • Ve spolupráci s předními odborníky připravíme projektovou přípravu dopravního řešení parkování v dané lokalitě.
  • V případě parkoviště „za závorou“ připravíme i řešení a návrh parkovacího systému s ohledem na předpokládanou vytíženost a vývoj dané lokality.