ČPA

Společnost Apreco s.r.o. je zakládajícím členem ćeské parkovací asociace z.s.p.o.

Česká parkovací asociace z.s.p.o. je sdružení právnických osob, jejímiž členy jsou jak podnikatelské subjekty zabývající se problematikou parkování, tak obce a jednotlivé městské části.

Cílem ČPA je vytvořit ucelenou a komplexní představu o zákonných, technických a normativních podmínkách, tak aby vytvořily kvalitní základnu pro řešení dopravy v klidu. ČPA chce aktivně ovlivnit legislativní procesy ve prospěch všech měst, nikoliv jen těch, které si dokážou prosadit své lokální potřeby v Parlamentu ČR. Chce účinně připomínkovat technické normy a předpisy aby odpovídaly reálným potřebám 21. století.  Dalším cílem je vytvořit bohatou informační základnu a tuto nasdílet všem členům.

Více o činnosti České parkovací asociace se dozvíte zde.