AKVIZICE KLIENTŮ

Dlouhodobí klienti

  • Naši obchodníci najdou dlouhodobé klienty pro vaše garáže
  • Vykonáme za Vás veškerou administrativu směřující k uzavření dlouhodobých smluv s uživateli garáží

Krátkodobí a střednědobí klienti

  • Připojíme Vaše parkoviště na portál Bezpečné parkování.cz, a zviditelníme jej i na mapy.cz
  • Vymyslíme a zrealizujeme reklamní kampaň směřující ke zviditelnění vašeho parkoviště.